SHINE & CARE LIP Chili Butter

SHINE & CARE LIP

19.00
lips_sensual-gloss.jpg Sensual-gloss-G1.jpg

ЧУВСТВЕННЫЙ БЛЕСК G1

17.90
Clear Shine Gloss Copia di All The Stars

Clear Shine Gloss

18.90
lips_clear-shine-gloss_CS1.jpg Clear-shine-CS1-dreampop.jpg

ЯСНЫЙ БЛЕСК ГЛЯНЦА DREAMPOP CS1

17.90
lips_clear-shine-gloss_CS4.jpg Clear-shine-CS14-sangria.jpg

ЯСНЫЙ БЛЕСК ГЛЯНЦА САНГРИЯ CS4

18.90
lips_clear-shine-gloss_CS5.jpg Clear-shine-CS5-nude.jpg

ЯСНЫЙ БЛЕСК БЛЕСК ГОЛОЙ CS5

18.90